dinsdag 23 augustus 2011
HYBRIS
UIT:
De Jagers plan is zo gek nog niet (Willem Jan Hilderink, De Dagelijke Standaard, 22 augustus 2011)

CONTEXT:
Belezen eurosceptici wijzen er voortdurend op dat Europa zich niet laat verenigen, steevast gevolgd door een rijtje dat begint bij een Karel. Dit zou impliceren dat alle pogingen om tot een verenigd Europa te komen, niet meer dan ijdele HYBRIS zijn.

BETEKENIS:
overmoed, tarten van het lot

UITSPRAAK:
[hie-bris] of [hu-bris]

WOORDFEIT:
Het begrip hybris (of hubris) komt uit de Griekse mythologie. Het duidde de overmoed aan van mensen die dachten zelfs de goden te kunnen misleiden.
Een voorbeeld is de mythe over koning Tantalus, die wilde testen of de goden alwetend waren. Toen hij bij hen mocht dineren, wat een grote eer was, stal hij nectar en ambrozijn. Later nodigde Tantalus hen uit om bij hem te komen eten, en schotelde hij hun zijn in stukken gesneden zoon voor, alsof het vlees was. De goden hadden hem door en straften hem met levenslange honger en dorst in de onderwereld; hieraan herinnert de term tantaluskwelling.

5 nummers voor 15 euro

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.