Woordpost logo Onze Taal logo
donderdag 21 november 2013
 
 

iconoclasme

betekenis

beeldenstorm

uitspraak

[ie-ko-no-klas-muh]

citaat

"Ze hebben minder doctrinaire aanpassingen gedaan dan de Grieks-orthodoxe en westerse kerken: voor de oosterse christenen zijn het iconoclasme, (...) de conciliaire beweging, de Reformatie, de Verlichting en het evangelisme evenzoveel stappen waarmee de Grieken en de westerse christenen zich verder verwijderden van het oerchristendom. "
Bron: Post-atheïst | Afstervend christendom (Jona Lendering, Sargasso, 18 november 2013)

woordfeit

Iconoclasme is een afleiding van iconoclast 'beeldenstormer', een woord dat gebaseerd is op de Griekse woorden eikon 'icoon, afbeelding, gelijkenis' en klastès 'breker'.
In de achtste en de negende eeuw bestond er een beweging in de Byzantijnse kerk die zich tegen de verering van iconen keerde. De aanhangers ervan werden iconoclasten genoemd. Later werd iconoclasme ook op andere beeldenstormen toegepast. Iconoclast heeft ook de figuurlijke betekenissen 'kunstvernieler' en 'iemand die heilige huisjes omverschopt'.

 
 
 
  5000 Venijnige Dicteewoorden

Oefenen voor het Groot Dictee? Dat kan met onze 5000 venijnige dicteewoorden. Thuisgestuurd voor € 9,99 als u online bestelt.
 
 
  pointer Aan-/afmelden pointer Archief  
 
  Woordpost is een gratis uitgave van het Genootschap Onze Taal. Deze nieuwsbrief verschijnt op dinsdag en donderdag.