dinsdag 14 mei 2013
INFERNO
UIT:
Productie nieuwe Dan Brown bijna net zo mysterieus als het boek zelf (Thomas van der Kolk, Volkskrant.nl, 13 mei 2013)

CONTEXT:
Over het nieuwe boek is weinig meer bekend dan dat de Amerikaanse hoogleraar kunstgeschiedenis Robert Langdon opnieuw de hoofdrol speelt, dat het avontuur hem opnieuw naar Europa brengt en dat het verhaal is ge´nspireerd door INFERNO, het eerste deel uit Dante Alighieri's 'Goddelijke Komedie'.

BETEKENIS:
hel

UITSPRAAK:
[in-fer-noo]

WOORDFEIT:
Inferno is het Italiaanse woord voor 'hel'. Het is op het Latijnse infernus 'onderaards, van de onderwereld' terug te voeren. In christelijk en laat Latijn betekent infernus ook 'hel'.
Naast Inferno bevat De goddelijke komedie van Dante een deel over het vagevuur of de louteringsberg (Purgatorio) en over het paradijs, de hemel (Paradiso).

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.