Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
6 november 2017
 
jurisdictie (de)
betekenis
be­voegd­heid van een rech­ter of recht­bank; rechtsgebied
  
uitspraak
[ju-ris-dik-sie]

citaat
“De vervolging van de daders heeft echter de nodige voeten in de aarde. ‘Iraakse rechtbanken en tribunalen hebben geen jurisdictie over internationale misdrijven’, concluderen onderzoekers, die onder dergelijke misdrijven onder meer genocide verstaan.”
Bron: VN bezorgd over vervolging daders ‘Mosul’ (De Telegraaf, 2 november 2017)

woordfeit
De term jurisdictie danken we aan het Franse juridiction, dat zelf op het Latijnse iurisdictio teruggaat. Dat bestaat uit twee delen: iuris is afgeleid van ius ‘recht’, en dictio van het werkwoord dicere ‘spreken’. De combinatie iurisdictio betekende naast ‘het spreken van recht, rechtspraak’ ook ‘rechtsmacht’ en ‘rechtsgebied’. Ook nu nog duidt jurisdictie op de bevoegdheid van een bepaalde rechter of rechtbank om recht te spreken, of, in het verlengde daarvan, op het gebied waarvoor die bevoegdheid geldt.
 
 
 
(Aanbod van Onze Taal)
Boek van Onze Taal: Grammatica
 
In Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht wordt een breed scala aan grammaticale termen uitgelegd – van ‘zelfstandig naamwoord’ tot ‘rangtelwoord’ en van ‘lijdend voorwerp’ tot ‘bepaling van gesteldheid’. De uitleg bij elk grammaticaal begrip is kort en krachtig; de vele voorbeelden zorgen voor extra duidelijkheid. Bovendien zijn er kaders toegevoegd waarin je het antwoord vindt op veelgestelde grammaticale vragen.

Dat alles maakt dit boek tot hét hulpmiddel om (weer) thuis te raken in de grammatica van het Nederlands. Grammatica is onmisbaar voor scholieren, studenten én hun docenten!

Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht is geschreven door de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal. 
Bestel nu
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief