dinsdag 25 januari 2011
KANJI
UIT:
Gedichten zijn goed voor je hart (Raymond Noë, Nu.nl, 25 januari 2011)

CONTEXT:
Het is een bezield en erudiet betoog waarin de lezer wordt meegevoerd langs het Japanse KANJI-schrift, Gerrit Achterberg, Monty Python en nog zo wat, en waarin Lauwereyns de poëzie in verband brengt met de zin van zijn leven.

BETEKENIS:
Japans schriftsysteem

UITSPRAAK:
[kan-djie]

WOORDFEIT:
Kanji is een van de schriftsystemen die in het Japans worden gebruikt. Het is afgeleid van het Chinese schrift en bestaat uit symbolen die afzonderlijke begrippen (veelal hele woorden) aanduiden. De andere systemen zijn het katakana en het hiragana, die gebaseerd zijn op lettergrepen. De systemen worden door elkaar gebruikt: het kanji vooral voor basisbegrippen, de andere twee voor leenwoorden en grammaticale vormen.
Kanji betekent letterlijk 'Han-schrift', waarbij met Han het Chinees wordt bedoeld.

jaarabonnement voor 29

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.