dinsdag 15 november 2011
KASTIJDEN
UIT:
Ophef over kastijden kinderen (Nu.nl, 14 november 2011)

CONTEXT:
Over de hersteld hervormde dominee Vlietstra uit Katwijk aan Zee is maandag ophef ontstaan omdat hij in een nieuwsbrief van de kerk citaten aanhaalt over het KASTIJDEN van ongehoorzame kinderen.

BETEKENIS:
(lichamelijk) straffen

UITSPRAAK:
[kas-tij-duhn]

WOORDFEIT:
Het woord kastijden bestaat al meer dan duizend jaar in het Nederlands. In de oudste vormen stond een g in plaats van een d: kestigon, kestegoda. Het woord gaat namelijk terug op het Latijnse castigare 'berispen, terechtwijzen, straffen, tuchtigen', dat waarschijnlijk verband houdt met castus 'zuiver, kuis'. De g verdween in de Nederlandse uitspraak (castiën, castyen); later kwam daar een d voor in de plaats, waarschijnlijk onder invloed van de verledentijdsvorm.


Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.