dinsdag 4 januari 2011
KOPTEN
UIT:
Kopten in Frankrijk en Duitsland vrezen aanslag (Trouw, 3 januari 2011)

CONTEXT:
De Franse politie heeft maandag een onderzoek ingesteld en de beveiliging van koptische kerken in heel Frankrijk is verhoogd. De Duitse KOPTEN zijn in gesprek met het ministerie van binnenlandse zaken over hun veiligheid.

BETEKENIS:
Egyptische christenen

UITSPRAAK:
[kop-tuhn]

WOORDFEIT:
De woorden kopten en koptisch zijn terug te voeren op het woord Aiguptios, wat Grieks is voor 'Egyptenaar'. Met kopten worden (oorspronkelijk) Egyptische christenen aangeduid, die hoofdzakelijk behoren tot de koptisch-orthodoxe kerk. Koptisch is ook de naam van een taal die uit het oude Egyptisch is voortgekomen. In koptische kerkdiensten wordt deze taal nog wel gebruikt.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.