donderdag 18 april 2013
KWAADSAPPIG
UIT:
Cakes and ale William Somerset Maugham (Achille van den Branden, Achillevandenbranden.net, 16 april 2013)

CONTEXT:
Maugham verschijnt in het boek als Leverson Hurle, een kleine, KWAADSAPPIGE schrijver die over iedereen zijn gal spuwt.

BETEKENIS:
kwaadbloedig, boosaardig

UITSPRAAK:
[kwaat-sap-puhg]

WOORDFEIT:
Eeuwenlang is gedacht dat de 'lichaamssappen' van een mens (bloed, gal, slijm), en de verhouding daartussen, zijn temperament bepalen. Wie boosaardig is en prikkelbaar heeft kwade sappen of kwaad bloed: hij is kwaadsappig of kwaadbloedig. Ook de woorden koudbloedig, warmbloedig, cholerisch (van cholè 'gal'), melancholisch (van melas 'zwart' en cholè) en zwartgallig getuigen van deze sappen- of temperamentenleer.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.