Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
2 februari 2017
 
larmoyant
betekenis
huilerig, klaaglijk, overdreven sentimenteel
 
uitspraak
[lar-mo-jant] of [lar-mwa-jant]

citaat
“De documentaire van schrijfster Heleen van Royen over haar dementerende moeder (...) wordt nergens larmoyant, ondanks het zware onderwerp, en is bij vlagen zelfs grappig.”
Bron: IFFR: vloekende moeders, champagne uit plastic bekers (Peter de Bruijn, NRC Handelsblad (betaald), 29 januari 2017)

woordfeit
Larmoyant komt uit het Frans, en wordt daar veelal figuurlijk gebruikt; die figuurlijke betekenis is in het Nederlands overgenomen. De letterlijke betekenis in het Frans is ‘tranen stortend, huilend’: larmoyant is het tegenwoordig deelwoord van larmoyer ‘tranen storten, huilen’. Dat werkwoord is afgeleid van larme ‘traan’, dat is voortgekomen uit het Latijnse lacrima ‘traan’. Lacrima gaat via de tussenvorm dacrima terug op de Griekse woorden dakruein ‘wenen’ en dakru ‘traan’.
Van lacrima is in het Latijn ook het bijvoeglijk naamwoord lacrimosus afgeleid, dat ‘tranend, vol van tranen’ betekent. En daar komt weer de Italiaanse muziekterm lacrimoso ‘smartelijk klagend, tragisch klinkend’ vandaan. 
 
 
 
(Aanbod van Onze Taal)
Nieuw: Beter spellen 
 
Het eerste boekje van de makers van de website Beter Spellen.

Met behulp van dit boekje kunt u oefenen met de spelling van alledaagse woorden die u in het Nederlands kunt tegenkomen en waarmee toch regelmatig fouten worden gemaakt. Bijvoorbeeld oude vaste combinaties zoals te allen tijde, verkleinwoorden en meervouden. In het boekje staan 22 series van telkens tien meerkeuzevragen. Achterin staan de goede antwoorden met een korte toelichting, waardoor u direct leert wat de juiste spelling is.

Wilt u meer dan tien exemplaren bestellen van Beter spellen bestelt, krijgt u korting. Neem hiervoor contact op met Paula Vrolijk (via paula@onzetaal.nl of 070 - 217 16 25).
Bestel nu
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief