donderdag 15 december 2011
LIBIDINEUS
UIT:
De tekst van het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2011 (Arnon Grunberg, de Volkskrant, 14 december 2011)

CONTEXT:
Nu willen jullie uiteraard wel eens weten wat dit allemaal met cultuur te maken heeft, welnu, cultuur wordt door Freud getypeerd als een soort vader die eist dat wij onze LIBIDINEUZE neigingen onbevredigd laten in ruil voor symbolische of reŽle liefde.

BETEKENIS:
wellustig

UITSPRAAK:
[lie-bie-die-neus]

WOORDFEIT:
Libidineus is een afleiding van libido, een Latijns woord dat 'geslachtsdrift', 'verlangen, seksuele begeerte' betekent. Libido is van libet/lubet 'het behaagt' afgeleid, een vorm van het werkwoord libere 'lust hebben, prettig vinden', waarmee in de verte ook het Nederlandse lief verwant is.
De Oostenrijkse psychiater Sigmund Freud heeft libido als vakterm ingevoerd in het Duits. Een eeuw geleden kwam het voor het eerst voor in een Nederlandse tekst.

11 nummers + boekje

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.