Genootschap Onze Taal Online lezen  |  Afmelden
31 maart 2016
 
liga (de)
betekenis
verbond, bond
 
uitspraak
[lie-ga]

citaat
"Mugabe heeft zijn jonge echtgenote Grace politiek naar voren geschoven door haar eerdere benoeming tot hoofd van de vrouwenliga van de Zanu-PF. Grace geniet echter binnen noch buiten de partij veel sympathie."
Bron: Mugabe (92) wil nog een termijn als president Zimbabwe (de Volkskrant, 30 maart 2016)

woordfeit
In de zestiende eeuw nam het Nederlands het woord ligue 'verbond tussen mogendheden' over uit het Frans. In de negentiende eeuw raakte de nevenvorm liga in gebruik, mogelijk onder invloed van het Duits, dat dit woord waarschijnlijk uit het Spaans heeft overgenomen.
Het Franse ligue is juist weer ontleend aan het Italiaanse liga, een afleiding van ligare 'verbinden', een werkwoord dat teruggaat op het Latijn. Aan datzelfde Latijnse ligare danken we (via het Frans) het woord liëren 'verbinden, in verband brengen' (zie Woordpost van 24 maart 2015).
Het gangbare Italiaanse woord is tegenwoordig overigens lega, dat onder meer voorkomt in de naam van de politieke partij Lega Nord.
 
 
 
Het nieuwe nummer van Onze Taal!
 
Hoe raken vluchte­lingen thuis in de Nederlandse taal? Waar komt het woord bril vandaan? En hoe begint taal­verandering?
Lees het in de nieuwe Onze Taal.

Nog geen lid van Onze Taal? Profiteer nu van de aanbieding en u ontvangt het tijdschrift begin april.
Word lid
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief