Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
13 april 2017
 
liturgisch
betekenis
te maken hebbend met het (vaste) verloop van een kerkdienst
    
uitspraak
[lie-tuhr-gies]

citaat
“Op Witte Donderdag herdenken christenen het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen (...). Verder is wit de liturgische kleur op Witte Donderdag (en met Pasen): de kleding van de voorganger en de doeken over altaar, avondmaalstafel, kansel e.d. zijn dan wit.”
Bron: Waar komen de aanduidingen Goede Vrijdag en Witte Donderdag vandaan? (Onze Taal, onzetaal.nl, 13 april 2017)

woordfeit
Het woord liturgie gaat via het christelijk Latijnse liturgia terug op het Griekse leitourgia voor een ‘dienst voor kerk of staat, vereringsceremonie’. Het is gebaseerd op samenstelling van de woorden leitos ‘van het volk’ en ergon ‘werk, handeling’, een ‘volksdienst’ zogezegd. De leitourgos is de leider van de ceremoniële handelingen.
In het christendom kan met liturgie de eredienst voor God bedoeld zijn, maar ook het geheel van gebeden, teksten, liederen en rituelen waaruit zo’n eredienst bestaat. Daar horen ook bepaalde attributen, kleuren en kleren bij: liturgische kleuren en gewaden.
Ook het ‘programmaboekje’, het boekje of blaadje waarop het verloop van de dienst staat, wordt wel liturgie genoemd.
 
 
 

Aanbod van Onze Taal 
Atlas van de Nederlandse taal 
(verschijnt 4 mei)
Laatste kans op € 5,- korting! 

 

Wastafelsoldaatpistooldomkop en koekje. Het zijn een paar van de ruim 18.000 Nederlandse woorden die je over de hele wereld terugvindt. Baas spant de kroon. Dat woord vind je in maar liefst 57 talen terug. 

De Atlas van de Nederlandse taal grossiert in dit soort weetjes en voorziet ze van uitleg. Op basis van vragen die elke taalliefhebber zichzelf weleens stelt, proberen de auteurs de wondere wereld van taal in het algemeen en de Nederlandse taal in het bijzonder op een boeiende manier in kaart te brengen. Waar ter wereld spreken mensen Nederlands? Wat betekent mijn familienaam? Hoeveel dialecten bestaan er? Waarom ergeren we ons zo aan dt-fouten? 

Speciale voorintekenprijs

Als u uiterlijk op 14 april intekent, krijgt u € 5,- korting. U betaalt dan slechts € 34,99 in plaats van € 39,99. Deze korting geldt voor zowel de Nederlandse als de Vlaamse editie van de atlas. (Let op: de boeken verschijnen 4 mei.)  

Bestel nu
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief