Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
1 maart 2018
 
loftuiting (de)
betekenis
groot compliment, het bewijzen van eer (aan iemand), het uitbundig prijzen (van iemand)

uitspraak
[lof-tui-ting]

citaat
“Eigen lof stinkt, maar over andermans loftuitingen is niets gezegd. Welaan, vrolijk nieuws: twee Humo-medewerkers vielen feestelijk in de prijzen dankzij hun positief opgemerkte bijdragen.”
Bron: Humo valt in de prijzen: ‘De liefste journalist van het jaar’ (Frederick Vandromme, Humo, 26 februari 2018)

woordfeit
Het woord loftuiting bevat allereerst het woord lof (‘eer, eerbetoon, eerbewijs’). Het tweede deel hoort bij het verouderde werkwoord tuiten in de betekenis ‘verkondigen’; met uiten/uiting heeft het niets te maken.
Tuiten (in ouder Nederlands tuten) is afgeleid van tuit/tuut in de betekenis ‘hoorn’; oorspronkelijk betekende het dan ook ‘op een hoorn blazen’, vervolgens ‘aankondigen door middel van hoornblazen’ en later (iets algemener) ‘verkondigen, rondbazuinen’ (doorgaans met de stem). Loftuten/loftuiten betekende dus feitelijk ‘lof verkondigen, eer bewijzen/betonen’, soms ook wel ‘vleien’, en loftuiting is het daarvan afgeleide zelfstandig naamwoord.
 
 
 
Organiseert u een dictee?
 

Wilt u voor uw collega’s, vrienden of familie een dictee organiseren en bent u op zoek naar een vermakelijke en uitdagende tekst? Daarvoor kunt u bij de Taaladviesdienst van Onze Taal terecht.
We bieden enkele dictees als kant-en-klaarpakket aan, elk met een eigen thema en moeilijkheidsgraad.
Een dicteepakket kost € 95,- (inclusief btw) en bestaat uit:

  • de dicteetekst
  • een uitleg bij de lastigste woorden
  • een toepasselijk cadeautje voor de winnaar: het boek 5000 venijnige dicteewoorden

Elke deelnemer (max. 20) krijgt bovendien:

  • een exemplaar van het tijdschrift Onze Taal
  • een Onze Taal-pen
  • een Onze Taal-schrijfblok
Lees meer
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief