donderdag 7 juli 2011
MAKAAK
UIT:
Rimpels op je vingers door water zorgen voor extra grip (Gilles Dijkman, Welingelichtekringen.nl, 4 juli 2011)

CONTEXT:
Changizi wil nagaan of zoogdieren in natte gebieden meer rimpels vormen dan zoogdieren in droge gebieden. Daar heeft hij al enig bewijs voor gevonden door het bestuderen van foto's van apen. Hieruit bleek namelijk dat bij Japanse MAKAKEN in de regen ook rimpelvorming ontstond op de vingertoppen.

BETEKENIS:
apengeslacht, behorend tot de meerkatachtigen

UITSPRAAK:
[ma-kaak]

WOORDFEIT:
Makaak gaat terug op het Portugese woord macaco. Dat woord is uit een Bantoetaal uit Midden-Afrika overgenomen, waar makaku de meervoudsvorm is van kaku, de benaming voor een Afrikaanse aap. Kaku is waarschijnlijk een klanknabootsing van de kreet van de aap.
Hoewel het woord makaak Afrikaanse wortels heeft, komen makaken vooral in AziŽ veel voor.

6 nummers en boekje voor 19

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.