dinsdag 24 september 2013
MAKKE
UIT:
'Beste 60-plussers, ik schrik van jullie schaamteloze egoïsme en onwetendheid' (Yvonne Hofs, de Volkskrant, 22 september 2013)

CONTEXT:
Ik heb sterk de indruk dat verongelijkte ouderen de MAKKES van het huidige pensioenstelsel gewoon niet wíllen begrijpen. Want als ze het begrijpen, kunnen ze de waarheid niet langer ontkennen. Die waarheid is dat 60-plussers terecht een deel van hun pensioen inleveren, hoe vervelend dat ook voor hen is.

BETEKENIS:
gebrek, tekortkoming

UITSPRAAK:
[mak-kuh]

WOORDFEIT:
Makke heeft verschillende betekenissen, zoals 'gebrek, zwakke plek, probleem', 'kwaal' en 'tegenslag'. De oudste betekenis in het Nederlands (of eigenlijk het Bargoens, de taal van dieven, zwervers en rondtrekkende handelaren) is 'klap, slag'. Dit komt via het Jiddisch van het Hebreeuwse makka 'plaag, gebrek'.
In de uitdrukking geen cent te makken hebben gaat het oorspronkelijk ook om het woord makke. Op de website van Onze Taal wordt dit verder toegelicht.

Cadeau-aanbieding

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.