dinsdag 12 januari 2010
MANDAAT
UIT:
Davids: adequaat mandaat invasie Irak ontbrak (NRC Handelsblad, 12 januari 2010)

CONTEXT:
Een adequaat volkenrechtelijk MANDAAT voor de invasie in Irak in 2003 ontbrak. De Tweede Kamer is onvolledig geïnformeerd over het verzoek van de Verenigde Staten om militaire steun te verlenen. Dat zijn de eerste conclusies ontleend aan het onderzoeksrapport van de commissie-Davids naar de Nederlandse politieke steun voor de Amerikaanse inval in Irak.

BETEKENIS:
volmacht, machtiging, opdracht

UITSPRAAK:
[man-daat]

WOORDFEIT:
Het Latijn kende het werkwoord mandare 'opdragen'. Het voltooid deelwoord daarvan – 'dat wat opgedragen is' – luidde mandatum, en daarvan is mandaat afgeleid.
Mandaat wordt vaak in politieke context gebruikt: landen kunnen een mandaat krijgen om ergens in te grijpen, Kamerleden hebben een mandaat van de kiezers om hen te vertegenwoordigen. En ook pauselijke verordeningen heten mandaten.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.