dinsdag 4 september 2012
MERCURIALE
UIT:
Geen mercuriale wegens geen tijd (De Standaard, 3 september 2012)

CONTEXT:
De Brusselse procureur-generaal heeft gebroken met een eeuwenoude traditie. Bij het begin van het gerechtelijk jaar hield hij geen MERCURIALE. De reden? Geen tijd.

BETEKENIS:
rede bij de opening van het gerechtelijk jaar

UITSPRAAK:
[mer-ku-rie-a-luh]

WOORDFEIT:
Een mercuriale is een uiteenzetting over een juridisch onderwerp die wordt uitgesproken bij de opening van het gerechtelijk jaar. Het woord komt uit het Frans, waar het ooit 'wekelijkse vergadering van een gerechtshof' betekende.
Die vergadering werd traditioneel op woensdag gehouden, en daar verwijst het woord naar: mercuriale komt van het Latijnse mercurialis, het bijvoeglijk naamwoord bij dies Mercurii 'woensdag'. De woensdag was bij de Romeinen letterlijk de 'dag van Mercurius'. Bij de Germaanse volkeren werd dit vertaald met 'dag van Wodan'; vandaar woensdag.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.