donderdag 3 januari 2013
MESTIES
UIT:
Mexicaans machismo (Cees Zoon, de Groene Amsterdammer, 2 januari 2013)

CONTEXT:
Volgens historici, literatoren, sociologen en andere geleerden is het Mexicaanse 'ras' het resultaat van de verkrachting van de inheemse prinses Malinche door de Spaanse veroveraar Cortés. Hun zoon was de eerste MESTIES.

BETEKENIS:
iemand met een blanke en een indiaanse ouder

UITSPRAAK:
[mes-ties]

WOORDFEIT:
Mesties is een koloniale term die van twee kanten het Nederlands is binnengekomen. In West-Indië (Amerika) komt het van het Spaanse mestizo: een persoon van gemengd Europees en inlands bloed. In Oost-Indië (Azië) is het ontleend aan het Portugese mestiço met eenzelfde betekenis. In de loop der tijd is mesties vooral een kind gaan aanduiden van een blanke en een indiaanse ouder, meestal van een blanke man en een indiaanse vrouw.
Mesties, mestiço en mestizo gaan terug op het Latijnse mixticius 'gemengd', van het werkwoord miscere, mixtus 'mengen, gemengd'.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.