donderdag 29 augustus 2013
MIMICRY
UIT:
Nieuw ontdekte elektrovissen verschillen in stroomsoort (de Volkskrant, 28 augustus 2013)

CONTEXT:
Waarom één familielid dan wel gelijkstroom uitstoot, is onduidelijk. Mogelijk is het een vorm van MIMICRY – de sidderaal stoot ook gelijkstroom uit, wat bepaalde roofdieren bang zou kunnen maken voor de kleine vis.

BETEKENIS:
nabootsing van eigenschappen van ander organisme

UITSPRAAK:
[mie-mie-krie] of [mim-mie-krie]

WOORDFEIT:
Bij sommige planten en dieren is het uiterlijk zodanig aangepast dat ze nauwelijks te zien zijn in hun omgeving: dit heet camouflage. Daarnaast zijn er planten en dieren die eigenschappen van een ander – meestal sterker – organisme nabootsen, om zo zelf sterker of juist onsmakelijker te lijken. Dat is mimicry.
Het woord mimicry is eind negentiende eeuw overgenomen uit het Engels. Het is een afleiding van (to) mimic 'nabootsen'; het achtervoegsel -ry maakt er een zelfstandig naamwoord van.

Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.