donderdag 20 januari 2011
MITIGEREN
UIT:
Geldtoename in 2010 met 17,9% (Dagblad Suriname, 14 januari 2011)

CONTEXT:
Het is een feit dat de kapitaaltransfers uit hoofde van ontwikkelingsrelaties met Nederland ten einde lopen. Er wordt verwacht dat het negatief effect op de kapitaalrekening zal worden GEMITIGEERD in de financiële rekening van de betalingsbalans.

BETEKENIS:
matigen, verzachten

UITSPRAAK:
[mie-tie-GEE-ruhn]

WOORDFEIT:
Mitigeren is een woord dat vooral in financiële contexten wordt gebruikt. Ook in medische teksten komt het voor, soms in de vorm van het zelfstandig naamwoord mitigantia 'verzachtende geneesmiddelen'.
Het Latijnse mitigare betekende al 'verzachten, zacht(er) maken'. Dat kon op voedsel slaan dat werd gaargekookt (dan wordt het immers zachter), maar het werd vooral figuurlijk gebruikt, in de zin van '(leed) verzachten, draaglijk maken'. Mitigare is gevormd uit de woorden mitis 'zacht, week, mild' en agere, dat onder andere 'doen' kon betekenen.

jaarabonnement voor 29

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.