donderdag 16 mei 2013
MOLOCH
UIT:
VVD-fractieleider Zijlstra tegen NRC: overheid moet stoppen met toeslagen (Derk Stokmans, NRC Handelsblad, 15 mei 2013)

CONTEXT:
"Het toeslagenstelsel heeft zich ontwikkeld tot een fraudegevoelige MOLOCH. Ik denk dat we het belastingstelsel moeten herzien, zodat we de noodzaak van toeslagen er helemaal uit halen."

BETEKENIS:
iets groots en logs (vaak een instelling of systeem)

UITSPRAAK:
[mo-loch] of [mo-loch]

WOORDFEIT:
Moloch is in onze taal terechtgekomen dankzij een Latijnse bijbelvertaling die in de Middeleeuwen lange tijd als standaard werd gehanteerd, de Vulgaat. Daarin is het de naam van een (slechte) god aan wie mensen geofferd moesten worden; die naam komt bijvoorbeeld voor in Leviticus 20.
In de loop der tijd kreeg moloch de betekenis 'iets waaraan alles opgeofferd moet worden'. Daaruit ontstonden de betekenissen 'monster, iets monsterlijks' en 'iets groots, logs, onhandelbaars'.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.