donderdag 18 augustus 2011
MOMENTUM
UIT:
Momentum voor rebellen Libië: stagnatie doorbroken (Vk.nl, 18 augustus 2011)

CONTEXT:
Na maanden van ogenschijnlijke stagnatie in Libië volgen de berichten elkaar de afgelopen dagen in rap tempo op. De rebellen lijken MOMENTUM te hebben en boeken terreinwinst ten koste van de troepen van Kadhafi.

BETEKENIS:
beslissend moment om iets door te zetten; (hier:) kracht, (overwinnings)drang

UITSPRAAK:
[mo-men-tum]

WOORDFEIT:
Momentum is een Latijns woord met de oorspronkelijke betekenis 'druk, duw, stoot'. Het is afgeleid van movere 'verplaatsen', 'bewegen'. Andere Latijnse betekenissen van momentum zijn 'verloop', 'tijdperk', 'moment', 'gewicht', 'beweegreden' en 'krachtsinspanning'.
In de Angelsaksische natuurkundige terminologie is momentum de aanduiding voor de impuls van een lichaam: het product van massa en snelheid. In het Engels heeft het woord daardoor de betekenis 'stuwkracht, drang' gekregen; die betekenis lijkt hierboven gebruikt. Nederlandse woordenboeken kennen vooralsnog alleen betekenissen als 'gunstig, beslissend moment' en 'ontwikkeling in de goede richting'.

5 nummers voor 15 euro

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.