dinsdag 22 juni 2010
NEOPAGANIST
UIT:
Zomerwende gevierd bij Stonehenge (Nu.nl, 21 juni 2010)

CONTEXT:
Duizenden aanhangers van new age en NEOPAGANISTEN dansten en schreeuwden maandag vol vreugde toen een heldere morgenzon opkwam boven de prehistorische steencirkel Stonehenge, ten teken van de zomerwende.

BETEKENIS:
nieuwe heiden

UITSPRAAK:
[ne-jo-pa-ga-nist]

WOORDFEIT:
In het Latijn betekende paganus 'landelijk, dorps' en 'dorpsbewoner'. In het Laatlatijn kreeg het de betekenis 'heidens': het christelijk geloof verspreidde zich namelijk eerst in de steden, terwijl de dorpen en het platteland aanvankelijk niet-christelijk bleven. (Op vergelijkbare wijze is de betekenis van heide/heiden '(bewoner van de) woeste grond, akker' via het negatieve 'boers' verschoven naar 'heidens, niet-christelijk'.)
'Nieuwe heidenen', neopaganisten, bestaan al sinds de negentiende eeuw: het is een verzamelnaam voor mensen die geen monothe´stische godsdienst aanhangen, maar bijvoorbeeld wicca of een natuurgodsdienst.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.