donderdag 19 maart 2015
 
 

nivellering (de)

betekenis

het verkleinen van inkomensverschillen

uitspraak

[nie-vel-lee-ring]

citaat

"Het D66 van Pechtold verzet zich tegen de nivellering van de PvdA van Samsom, maar ziet net zo makkelijk, heel sociaal-democratisch, 'ongelijkheid' als 'de voedingsbodem voor radicalisering' van moslims, die uiteraard het best kan worden genezen met onderwijs."
Bron: D66 zegt progressief te zijn, maar is merkbaar rechtser geworden (Syp Wynia, Elsevier.nl, 19 maart 2015)

woordfeit

Nivellering is afgeleid van het werkwoord nivelleren, dat in de negentiende eeuw ontleend is aan het Frans. Het is verwant met het woord niveau. Nivelleren heeft de algemene betekenis 'op één niveau brengen, gelijkmaken'; zo kun je een stuk grond nivelleren. Daarnaast is het een politiek-economisch begrip: nivelleren is dan het ingrijpen in de markt om inkomensverschillen te verkleinen. Dat kan met toeslagen en loongaranties (zoals het minimumloon) voor mensen met lage inkomens, en hogere lasten voor mensen met hoge inkomens. Wanneer inkomensverschillen juist toenemen, is er sprake van denivellering.

 
 
 
 


Een bundeling van de leukste tekeningen die Hein de Kort voor Onze Taal maakte: snel en eenvoudig te bestellen via onze webwinkel.
 
 
   Aan-/afmelden  Archief  
 
  Woordpost is een gratis uitgave van het Genootschap Onze Taal. Deze nieuwsbrief verschijnt op dinsdag en donderdag.