Genootschap Onze Taal Online lezen  |  Afmelden
12 mei 2016
 
ochlocratie (de)
betekenis
door het ge­peu­pel be­heers­te sa­men­le­ving
 
uitspraak
[och-lo-kraa-(t)sie]

citaat
"Het is de keerzijde van de democratie. Antieke denkers over staatsinrichting (...) hebben al onderkend dat democratie en de zeggenschap van burgers kunnen ontaarden in ochlocratie en de willekeur van de onderbuikgevoelens van het gemene volk. Het is een ingebakken systeemfout van het algemeen kiesrecht."
Bron: Populisme (Ilja Leonard Pfeijffer, NRC Handelsblad, 6 mei 2016)

woordfeit
Het woorddeel -cratie duidt een staatsvorm aan. (Zie ook de Woordpostaflevering van 12 april jl., over kleptocratie, of die van 29 april 2014, over autocratie.) Het is ontleend aan het Griekse achtervoegsel -kratia, dat op dezelfde manier gebruikt kon worden, en dat is afgeleid van kratos 'kracht, beheersing, gezag'.
Het woorddeel ochlo- is ontleend aan het Griekse ochlos 'gepeupel, grote menigte, het gewone volk'.
 
 
 
Trainingskalender Onze Taal
 
mei
17
Complete training spelling
Utrecht (1 dag)
aan elkaar schrijven of los, hoofdletters, streepjes, Engelse werkwoorden, en meer 
 
Juni
9
Opfristraining taalregels
Deventer (1 dag)
spelling, grammatica en leestekens: de belangrijkste regels op een rij  
 
Juni
30
Complete training spelling
Beverwijk (1 dag)
aan elkaar schrijven of los, hoofdletters, streepjes, Engelse werkwoorden, en meer 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief