donderdag 22 oktober 2009
OECUMENISCH
UIT:
Getrouwde priesters welkom in Rome (Linda Otter, de Volkskrant, 22 oktober 2009)

CONTEXT:
Gehuwde anglicaanse priesters en hun gezin mogen tot de kerk toetreden. Maar bisschoppen moeten wegens 'historische en OECUMENISCHE redenen' ongetrouwd blijven. Ook gehuwde anglicaanse geestelijken-in-opleiding komen het Vaticaan niet in.

BETEKENIS:
betrekking hebbend op het streven naar toenadering tussen de verschillende christelijke kerken

UITSPRAAK:
[eu-ku-mee-nies]

WOORDFEIT:
Oecumenisch is het bijvoeglijk naamwoord bij oecumene 'algemene kerk'. Dat woord komt van het Griekse oikoumenè 'bewoonde wereld', dat terug te voeren is op oikos 'huis'. Ook het woord economie komt van oikos: het Griekse oikonomia betekent 'huishoudkunde'.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.