dinsdag 22 november 2011
PARABEL
UIT:
Alex van Warmerdam krijgt Taalunie Toneelschrijfprijs (Taalunieversum, 22 november 2011)

CONTEXT:
"Het is een PARABEL over jaloezie en wantrouwen, over angst voor het vreemde en haat binnen de eigen cultuur."

BETEKENIS:
gelijkenis; symbolisch verhaal over een morele kwestie

UITSPRAAK:
[pa-ra-buhl]

WOORDFEIT:
Een parabel of gelijkenis is een verhaal dat de lezer tot nadenken stemt over morele kwesties in het leven. Het genre komt veel voor in het Nieuwe Testament; bekend zijn bijvoorbeeld de parabel over de barmhartige Samaritaan en die over de verloren zoon.
Parabel is via het Franse parable en het Latijnse parabola terug te voeren op het Griekse parabole; al deze woorden betekenen 'gelijkenis, vergelijking' en houden verband met het Griekse werkwoord paraballein, dat letterlijk 'naast elkaar werpen' betekent.

herzien Witte Boekje

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.