Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
20 februari 2017
 
pareren
betekenis
afweren, afslaan, tegenhouden
 
uitspraak
[pa-ree-ruhn]

citaat
“In de tweede periode namen de Snekers wat gas terug en kwam De Reest nog aardig dichtbij; Neptunia kreeg een aantal uitsluitingen te verduren, maar wist de daaropvolgende aanvallen steeds knap te pareren.”
Bron: Neptunia stelt orde op zaken (Sneeker Nieuwsblad, 19 februari 2017)

woordfeit
Pareren komt in een aantal vaste verbindingen voor; de bekendste zijn een aanval pareren (dan betekent het ‘tegenhouden, afslaan’) en kritiek pareren (‘afwenden, ingaan tegen’). Het heeft ook een aantal specifieke sportbetekenissen, onder meer in het schermen en de paardensport. 
In ouder Nederlands betekende pareren vooral ‘gereedmaken, opsieren’. Het komt via het Franse parer van het Latijnse parare ‘gereedmaken, voorbereiden, maatregelen nemen’. De betekenis ‘afweren’ is waarschijnlijk in het Italiaans ontstaan en vervolgens ook via het Frans in het Nederlands terechtgekomen.
 
 
 
Aanbod uit de Onze Taal-webwinkel
Atlas van de Nederlandse taal 
(verschijnt half april)
 

Wastafelsoldaatpistooldomkop en koekje. Het zijn een paar van de ruim 18.000 Nederlandse woorden die je over de hele wereld terugvindt. Baas spant de kroon. Dat woord vind je in maar liefst 57 talen terug. 

De Atlas van de Nederlandse taal grossiert in dit soort weetjes en voorziet ze van uitleg. Op basis van vragen die elke taalliefhebber zichzelf weleens stelt, proberen de auteurs de wondere wereld van taal in het algemeen en de Nederlandse taal in het bijzonder op een boeiende manier in kaart te brengen. Waar ter wereld spreken mensen Nederlands? Wat betekent mijn familienaam? Hoeveel dialecten bestaan er? Waarom ergeren we ons zo aan dt-fouten? Enzovoort.

Speciale voorintekenprijs

Als u vóór 14 april intekent, krijgt u € 5,- korting op de aanschaf van de Atlas van de Nederlandse taal. U betaalt dan slechts € 34,99 in plaats van € 39,99.
(Let op: het boek verschijnt half april.)

Kijk voor andere taalboeken in de webwinkel. Met elke aankoop steunt u Onze Taal. 

Bestel nu 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief