dinsdag 7 augustus 2012
PATRIARCH
UIT:
Dwars door China dag 3: het rijkste dorp van het land (Hans Moleman, Vk.nl, 3 augustus 2012)

CONTEXT:
Volgens de oude PATRIARCH van Huaxi, de 85-jarige Wu Renbao, is het dorp een socialistisch paradijs geworden.

BETEKENIS:
eerbiedwaardige oude man

UITSPRAAK:
[pa-trie-arch]

WOORDFEIT:
Patriarch gaat via het Latijnse patriarcha terug op het Griekse patriarches. Al deze woorden betekenen 'stamvader, aartsvader': patria betekent 'afstamming, geslacht' en archos 'leider', van archein 'leiden'. Naast 'stamvader' kreeg patriarch in de loop der tijd de figuurlijke betekenis 'respectabele grijsaard'.
Patriarch is in de rooms-katholieke kerk en oosters-orthodoxe kerken de (ere)titel voor bepaalde bisschoppen, zoals die van Jeruzalem en Constantinopel.





de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.