donderdag 12 september 2013
PATRIOTTISME
UIT:
De kunst van het herinneren (Peter Henk Steenhuis, Trouw.nl, 11 september 2013)

CONTEXT:
Er is in New York veel discussie geweest over de vraag waar dat museum zich op moet richten. De internationale blik is teruggedraaid, en de nadruk ligt nu op vrijheid en PATRIOTTISME.

BETEKENIS:
vaderlandsliefde

UITSPRAAK:
[pa-trie-ot-tis-muh]

WOORDFEIT:
Patriottisme gaat op het Oudgrieks terug: patriotès betekende 'medeburger', en was gevormd van patra 'vaderland' en -otès 'afkomstig uit'. Via het Latijn is dat in het Frans in de vijftiende eeuw in gebruik gekomen als patriote 'medeburger, vaderlandslievend persoon', en een eeuw later werd het in het Nederlands bekend. Het bijbehorende woord patriottisme houdt in dat iemand het beste met zijn land voorheeft.
Patriottisme kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van wat de patriotten het beste voor hun land achten. Zo waren patriotten in de Tachtigjarige Oorlog op de hand van het huis van Oranje, maar in de tijd van de Franse Revolutie juist niet; rond 1830 werden de voorstanders van Belgische onafhankelijkheid patriotten genoemd.

Cadeau-aanbieding

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.