donderdag 6 januari 2011
PENETRANT
UIT:
Applaus voor spectaculaire explosies (Léon Krijnen, BN/DeStem, 6 januari 2011)

CONTEXT:
Een gepensioneerd scheikundeleraar zegt de 'onmiskenbare lucht van fenol' te ruiken, maar er is geen moment sprake van een PENETRANTE stank.

BETEKENIS:
doordringend

UITSPRAAK:
[pee-nuh-trant]

WOORDFEIT:
Penetrant is ontleend aan het Franse pénétrant 'doordringend', het tegenwoordig deelwoord van pénétrer 'doordringen'. Het Latijnse penetrare, dat hieraan ten grondslag ligt, betekent 'door/in iets dringen, binnendringen' en is verwant met penitus 'diep', 'inwendig'.
Penetrant wordt vaak in combinatie met (té doordringende) geuren gebruikt.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.