dinsdag 8 maart 2011
PERIGEUM
UIT:
Moeten we ons zorgen maken over 'supermaan' op 19 maart? (AD, 4 maart 2011)

CONTEXT:
Het lunaire PERIGEUM van zaterdag 19 maart wordt het sterkste van de laatste 18 jaar. Op dat moment zal de maan 'slechts' 356.577 km van de aarde zijn verwijderd.

BETEKENIS:
het dichtst bij de aarde gelegen punt in de baan van een hemellichaam

UITSPRAAK:
[pee-rie-gee-um]

WOORDFEIT:
De baan die de maan aflegt, is niet zuiver cirkelvormig; het is meer een ellips. Daardoor staat de maan niet altijd even ver van de aarde. Het punt waarop hij het dichtstbij staat, is het perigeum – voluit het lunaire perigeum (lunair = 'van de maan'), ter onderscheiding van het perigeum van andere hemellichamen.
Perigeum komt via het Latijn van de Griekse woorden peri 'rondom' en gè/gèia 'aarde'. Er is ook een apogeum: het verste punt van de baan; apo- betekent 'verwijderd van'.
Op Kennislink is meer informatie over dit verschijnsel te vinden.

cursussen Taaladviesdienst

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.