donderdag 29 april 2010
PERSIFLEREN
UIT:
"Het zal mij worst zijn". De stijl en toon van Wilders' taalgebruik (Jan Kuitenbrouwer, Onze Taal, 1 mei 2010)

CONTEXT:
Wilders probeert welbewust nieuwe begrippen te munten. Hij PERSIFLEERT de PvdA-slogan "Dit land kan zoveel beter" tot: "Dit land kan zoveel analfabeter", en doopt die partij om tot "Partij van de Arabieren".

BETEKENIS:
spottend imiteren, belachelijk maken door overdrijvende navolging

UITSPRAAK:
[per-sie-FLEE-ruhn]

WOORDFEIT:
Al in de Romeinse tijd was het niet ongewoon om mensen te bespotten door ze uit te fluiten of sissende geluiden te maken. Latijnse woorden hiervoor waren sibilus 'gesis, gefluit' en sibilare 'fluiten, uitfluiten', later ook sifilare. Deze woorden zijn klanknabootsend gevormd.
In het Frans ontstond hieruit sifler 'spotten', dat nog versterkt werd met per- 'door (en door)' tot persifler 'spottend nadoen'. In de achttiende eeuw zijn persiflage en persifleren in het Nederlands terechtgekomen.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.