dinsdag 27 september 2011
PIËTA
UIT:
Film 'Epilogue' toont leven en dood van Neel Couwels (Veerle Beel, De Standaard, 24 september 2011)

CONTEXT:
Graatmager ligt ze daar, in de armen van haar oudste dochter, Sanne. Samen vormen ze een treurende PIËTA.

BETEKENIS:
voorstelling van Maria met het dode lichaam van Jezus op haar schoot

UITSPRAAK:
[pie-ee-ta]

WOORDFEIT:
Piëta is de vernederlandste vorm van het Italiaanse woord pietà 'godsvrucht, barmhartigheid, medelijden'. Een piëta toont Maria als Moeder van Smarten, die met het dode lichaam van haar zoon Jezus op schoot medelijden moet opwekken.
Het Italiaanse pietà gaat terug op het Latijnse pietas 'trouw, medelijden', het zelfstandig naamwoord bij pius 'vroom, trouw'. Enkele verwante woorden zijn piëteit 'vroomheid, eerbied', de geloofsrichting piëtisme, de pausennaam Pius en het Engelse woord pity 'medelijden, jammerlijk feit'.


Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.