donderdag 14 februari 2013
PLANETOÏDE
UIT:
Planetoïde scheert langs aarde: relatief dichtbij, dus relatief best eng (Martijn van Calmthout, de Volkskrant, 14 februari 2013)

CONTEXT:
De PLANETOÏDE trekt van zuid naar noord langs de hemel en zal rond 20.30 een kwartier lang verduisterd worden door de schaduw van de aarde.

BETEKENIS:
op een planeet lijkend hemellichaam

UITSPRAAK:
[pla-nee-to-ie-duh]

WOORDFEIT:
Planetoïden zijn rotsvormige brokken die net als planeten in een baan om de zon bewegen. Letterlijk betekent planetoïde 'planeetachtig', 'als een planeet'. De uitgang -oïde is '-achtig', 'net als', en gaat terug op het Griekse eidos 'vorm'. Zo betekent het woord asteroïde – dat soms ten onrechte als synoniem voor planetoïde wordt gebruikt – 'lijkend op een ster'.
Er zijn honderdduizenden planetoïden, die weliswaar een doorsnee tot zo'n 1000 kilometer kunnen hebben, maar te klein zijn om planeet te mogen heten.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.