Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
8 december 2016
 
plebaan (de)
betekenis
pastoor van een (als parochiekerk gebruikte) kathedraal
 
uitspraak
[plee-baan]

citaat
“Ongeveer dertig mensen waren getuige van de historische gebeurtenis. Plebaan Geertjan van Rossem had de verantwoordelijkheid op zich genomen de dienst te begeleiden. In zijn lezing bracht hij onder andere het televisieoptreden van Jan Terlouw tijdens De Wereld Draait Door ter sprake.”
Bron: Eerste Engelstalige viering in de Bossche Sint-Jan (Brabants Dagblad, 4 december 2016)

woordfeit
Een kathedraal is een kerk waar zich een bisschopszetel bevindt. Als de kathedraal als parochiekerk in gebruik is, is de plebaan degene die in naam van de bisschop als pastoor de parochie bestuurt.
Het woord plebaan komt via het Frans van het christelijk Latijnse plebanus in de betekenis ‘pastoor’ Letterlijk betekent plebanus ‘behorend bij het volk’: het is een afleiding van het woord plebs, dat in het Latijn in eerste instantie ‘volk’ of ‘menigte’ betekent, maar in het christelijk Latijn ook de parochianen kan aanduiden. Datzelfde plebs bestaat ook in het Nederlands, maar dan in de betekenis ‘lage volksklasse’.
 
 
 
Trainingskalender Onze Taal
Download onze brochure voor meer informatie.
Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen.
 
jan
26
Training zakelijk schrijven (meer informatie)
Amsterdam (1 dag)
Tijdens deze training wordt u zich bewust van de eisen die hedendaagse lezers stellen aan teksten. Veel lezers zijn gehaast en lezen teksten ‘scannend’. Hoe kunt u daar bij het schrijven van een tekst rekening mee houden? Hoe zorgt u ervoor dat uw boodschap duidelijk overkomt en u uw doel bereikt met uw tekst?  
 
feb
2
Complete training spelling (meer informatie) 
Amsterdam (1 dag)
In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aan elkaar of los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, werkwoordspelling, enzovoort. De training wordt ook gegeven op 21 maart (Arnhem) en op 8 juni (Utrecht). 
Bekijk het filmpje over deze training.
 
mrt
11
Opfristraining taalregels (meer informatie)
Amsterdam (1 dag)
Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, grammatica en leestekens op. De training wordt ook gegeven op 11 april (Amsterdam).  
Bekijk het filmpje over deze training.
 
mrt
30
Training praktische grammatica en leestekens (meer informatie)
Amsterdam (1 dag)
Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat passeren 's morgens de revue. 's Middags staat het juiste gebruik van komma's, dubbele punten, aanhalingstekens, enzovoort centraal. 
Bekijk het filmpje over deze training.
 
10
Incompanytraining: uw team een tien voor taal?
Binnen een organisatie is er soms behoefte om de taalkennis van meerdere medewerkers te verbeteren. Onze Taal kan een training op maat geven in uw organisatie. 
Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk schrijven. Combi­naties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk.
Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief