donderdag 24 december 2009
POLYGLOT
UIT:
Euro Shopper voortaan in het Engels? (Frank Jansen, Onzetaal.nl)

CONTEXT:
Dat de minder POLYGLOTTE klant in zulke gevallen wel de kleine lettertjes met de andere talen leest, spreekt mij niet aan. Daar heeft de gehaaste winkelaar geen tijd voor, als hij die minilettertjes al lezen kan.

BETEKENIS:
veeltalig

UITSPRAAK:
[po-lie-glot]

WOORDFEIT:
Het Nederlands heeft polyglot uit het Frans geleend, maar oorspronkelijk is het een Grieks woord: poluglōttos 'met veel talen, met veel geluiden, veeltalig'. Dit woord is samengesteld uit polus 'veel' en glōtta 'tong, tongval, taal'.
Polyglot komt overigens ook als zelfstandig naamwoord voor: een polyglot is iemand die veel talen spreekt. Het tegenovergestelde is monoglot: 'iemand die geen vreemde talen spreekt'.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.