donderdag 27 juni 2013
PRECARIOBELASTING
UIT:
Precario-brief Vitens valt verkeerd bij gemeente Dronten (FlevoPost, 27 juni 2013)

CONTEXT:
De gemeente is niet blij met de brief die watermaatschappij Vitens heeft gestuurd naar alle huishoudens in Dronten. Vitens zegt zich gedwongen te voelen de PRECARIOBELASTING die het aan de gemeente moet betalen door te berekenen aan klanten.

BETEKENIS:
belasting voor het gebruik van voorwerpen boven, op of onder openbare gemeentegrond

UITSPRAAK:
[pree-ka-rie-o-buh-las-ting]

WOORDFEIT:
Volgens de in Nederland geldende Gemeentewet kan precariobelasting worden geheven "ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond". Denk hierbij aan een terras op een plein of een reclamebord op de stoep voor een winkel. In de context hierboven gaat het om het waterleidingnet.
Precario is een juridische Latijnse term voor 'in tijdelijk gebruik, voorwaardelijk'; het is het bijwoord bij precarius in de betekenis 'als gunst verleend'. Dit is eigenlijk het voltooid deelwoord van precari 'smeken, verzoeken', een afleiding van prex/preces 'gebed, smeekbede, verzoek'.


Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.