dinsdag 24 augustus 2010
PREDICAAT
UIT:
Harrods verbrandde koninklijk wapen (Nos.nl, 22 augustus 2010)

CONTEXT:
Harrods mocht als hofleverancier de wapens voeren van de Britse koningin Elizabeth en van haar man, zoon en moeder. Sinds de koningin-moeder Elizabeth in 1938 het PREDICAAT toekende, prijkten de koninklijke wapens op de gevel van het gebouw aan Brompton Road.

BETEKENIS:
benaming, loffelijke toevoeging, eretitel

UITSPRAAK:
[pree-die-kaat]

WOORDFEIT:
Het Latijnse predicatum 'benaming', waar predicaat van afgeleid is, gaat terug op praedicare 'verkondigen, openlijk bekendmaken'. Ook het woord preken is daarop terug te voeren.
Een predicaat is vaak een lovenswaardige benaming, een eretitel: koninklijk voor hofleveranciers, cum laude 'met lof' bij examens, weledelgeleerd en eerwaard voor doctorandussen en geestelijken, etc.

5 voor 12 euro

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.