dinsdag 30 augustus 2011
PROFAAN
UIT:
Jazeker, ons onderwijs boert achteruit (Gerard Bodifee, De Standaard, 29 augustus 2011)

CONTEXT:
Leerlingen zijn niet meer vertrouwd met de betekenis van oude symbolen, traditionele gebruiken of religieuze riten. Met de inhoud van teksten, zowel religieuze als PROFANE, die onze beschaving gesticht en gevormd hebben, komen ze nauwelijks nog in aanraking.

BETEKENIS:
niet-kerkelijk, werelds

UITSPRAAK:
[pro-faan]

WOORDFEIT:
Profaan komt van het Latijnse profanus 'oningewijd, niet-heilig', een samenstellende afleiding van pro 'voor' en fanum 'tempel, heiligdom'. Het Van Dale Etymologisch woordenboek schrijft: "dus slaand op diegenen, die vr de tempel bleven. In tegenstelling tot onze kerken was de tempel in de Oudheid niet een plaats waar het volk binnentrad om een dienst mee te maken."
Op fanum gaan ook de woorden fanatiek en fan terug. Fanatiek (Latijn: fanaticus) sloeg oorspronkelijk op een goddelijke extase. In het Engels ontstond uit fanatic de verkorting fan.

5 nummers voor 15 euro

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.