dinsdag 17 januari 2012
PRUDENTIE
UIT:
'Brussel roept Hongarije terecht tot de orde' (Thomas van der Dunk, de Volkskrant, 15 januari 2012)

CONTEXT:
Gevaarlijker is het tweede argument: het overweldigende mandaat. Natuurlijk kan Orbán er 'niets aan doen' dat hij over een tweederde meerderheid beschikt. Maar dan past juist PRUDENTIE, niet arrogantie.

BETEKENIS:
inzicht, bedachtzaamheid, verstandig beleid

UITSPRAAK:
[pru-den-(t)sie]

WOORDFEIT:
Het Latijnse woord prudens betekent 'vooruitziend, met voorbedachten rade, ervaren, verstandig'. Het is een verkorting van providens 'vooruitziend', een samenstelling van pro 'voor, vooruit' en het tegenwoordig deelwoord van videre 'zien'.
Van prudens is prudentia 'kennis, ervaring, verstand, inzicht' afgeleid. In de zestiende eeuw kwam dit in het Nederlands terecht als prudentie. Het bijvoeglijk naamwoord prudent 'vol inzicht, verstandig' is in de zeventiende eeuw ontleend aan het Frans.

10 nummers en boekje

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.