dinsdag 11 september 2012
PYRRUSOVERWINNING
UIT:
N-VA-filosofie over de migratie is me te kil (Bob Pleysier, De Morgen, 7 september 2012)

CONTEXT:
Het niet onverdienstelijke wetgevende werk dat de N-VA in de catacomben van 'lopende zaken' lanceerde, geeft Francken en Smeyers enige troost en krediet. Maar ook zij moeten beseffen dat de goedkeuring van een lijstje 'veilige landen' eerder een PYRRUSOVERWINNING is.

BETEKENIS:
schijnsucces, nep-overwinning

UITSPRAAK:
[pir-rus-o-vuhr-win-ning]

WOORDFEIT:
Pyrrhus was rond 300 voor Christus koning van de Griekse provincie Epirus. Hij trok meermalen ten strijde tegen de Romeinen, om Griekse steden te verdedigen. Bij een aantal overwinningen leed hij zelf zeer zware verliezen, zodat er nauwelijks van een succes gesproken kon worden.
Het begrip pyrrusoverwinning (zonder h) wordt gebruikt voor overwinningen waarbij de winnaar er bijna aan onderdoor gaat, bijvoorbeeld omdat hij ook zware verliezen lijdt. Het woord is met een kleine letter omdat het niet rechtstreeks naar de persoon Pyrrhus verwijst; zie ook onze website.

taaltrainingen

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.