dinsdag 14 juni 2011
QUORUM
UIT:
Nederlaag Berlusconi in referendum (Nos.nl, 13 juni 2011)

CONTEXT:
Omdat de opkomst meer is dan de helft van de stemgerechtigden, is het QUORUM gehaald. Dat is een vereiste voor de geldigheid van het referendum.

BETEKENIS:
vereist aantal stemmen of aanwezigen bij een (besluitvormende) vergadering

UITSPRAAK:
[kwo-rum]

WOORDFEIT:
Quorum is Latijn voor 'van wie' (de genitief meervoud van quis 'wie'). Het is in het Nederlands terechtgekomen via het Engels, waar het het eerste woord was van een zin die in de Middeleeuwen uitgesproken werd om commissieleden te benoemen: quorum vos (...) unum (duos, enz.) esse volumus 'van wie wij willen dat u er één (twee, enz.) bent'.
De grootte van het quorum verschilt per instelling of doel. In de Tweede Kamer is het quorum de helft van het aantal leden plus één: 76 dus. Om een synagogedienst te kunnen houden is het quorum tien mannen.

6 nummers en boekje voor 10

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.