dinsdag 30 november 2010
REALPOLITIK
UIT:
Amerika kan slippertje wel lijden (Dirk Jacob Nieuwboer en Peter Wierenga, De Pers, 29 november 2010)

CONTEXT:
Uiteindelijk blijven de wetten van de internationale REALPOLITIK gelden. Amerika blijft een rijk en militair oppermachtig land.

BETEKENIS:
pragmatische vorm van politiek

UITSPRAAK:
[ree-aal-po-lie-tiek]

WOORDFEIT:
Met realpolitik wordt een vorm van politiek bedoeld die niet gebaseerd is op een ideologie of levensbeschouwing maar die uitgaat van feitelijke toestanden, en die direct streeft naar concrete en tastbare resultaten. Daartegenover staat bijvoorbeeld moraalpolitiek: politiek op grond van morele beginselen of idealen.
Het woord komt uit het Duits en is opgebouwd uit real 'reŽel, werkelijk' en Politik 'politiek'. Het is in 1929 voor het eerst in het Nederlands aangetroffen.

Grammatica geregeld & Tekstvorm geregeld - aanbieding

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.