Genootschap Onze Taal Online lezen  |  Afmelden
23 augustus 2016
 
reidans (de)
betekenis
ritmische dans
 
uitspraak
[rei-dans]

citaat
"Langs de kade steppen, fietsen, joggen en segwayen jonge Moskovieten. Op de loopbrug naar de kathedraal vormen toevallige passanten onder muzikale begeleiding een lange slinger die een lome reidans uitvoert. De sfeer is relaxed."
Bron: De januskop van Moskou (Laura Starink, De Groene Amsterdammer, 3 augustus 2016)

woordfeit
Bij toneelopvoeringen was vroeger vaak een rei aanwezig, een groep zangers of dansers die na ieder bedrijf de gedachten van de toeschouwers vertolkte of commentaar gaf. Dit gebruik was al bekend bij Griekse tragedies: daar had het koor (choros) deze functie. Rei ging daarnaast 'koorzang' of 'koordans' betekenen. Met reidans wordt tegenwoordig meestal een rondedans of een hand in hand uitgevoerde dans bedoeld.
Het woord rei is in de veertiende eeuw ontleend aan het Picardisch, een Noord-Franse streektaal, waarin rey ook 'dans' betekende. Het komt waarschijnlijk van het Oudfranse raie 'streep', dat ook een spel of dans kon aanduiden.
Het (vooral in België) bekende rei in de betekenis 'waterloop, stadsgracht' is mogelijk uit hetzelfde Oudfranse raie voortgekomen.
 
 
 
Trainingskalender Onze Taal
Download onze nieuwe brochure!
Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen.
 
 
sepT
1
Opfristraining taalregels
Amsterdam (1 dag)
Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, grammatica en leestekens op. 
Bekijk het filmpje over deze training.
 
 
sept
17
Complete training spelling
Amsterdam (1 dag)
In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aaneen of los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, werkwoordspelling, enzovoort. 
Bekijk het filmpje over deze training.
 
 
sept
24
Training praktische grammatica en leestekens
Amsterdam (1 dag)
Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat passeren 's morgens de revue. 's Middags staat het juiste gebruik van komma's, dubbele punten, aanhalingstekens, enz. centraal. 
Bekijk het filmpje over deze training.
 
 

Aanbod uit de Onze Taal-webwinkel
Korterlands

 
Wij mensen hebben nogal de neiging om op taal te beknibbelen. We korten af en slikken in.
In zijn boek Korterlands laat Hans Bennis - hoogleraar taalvariatie - zien hoe we dat doen. Bijvoorbeeld in whatsappjes, maar ook in krantenkoppen en contactadvertenties. Én als we praten, want dan laten we ook de helft weg.
Het opvallende is: we doen dit alles niet willekeurig. Bennis laat zien dat het 'Korterlands' niet het gevolg is van taalanarchie, maar dat het allerlei regelmaat vertoont. Er zit systeem in de chaos! 
Bestel nu
 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief