donderdag 3 juni 2010
REPATRIËRING
UIT:
Incident Israël: weinig objectiviteit (B. Lenssen, Spitsnieuws.nl, 1 juni 2010)

CONTEXT:
De Israëlische krant Haaretz meldt dat vijftig activisten naar het vliegveld waren gebracht, nadat ze hadden ingestemd met vrijwillige REPATRIËRING. De anderen weigerden dat en zijn daarom gedetineerd.

BETEKENIS:
teruggaan/terugbrengen naar het vaderland

UITSPRAAK:
[ree-pa-trie-ee-ring]

WOORDFEIT:
Repatriëring is afgeleid van repatriëren. Dat is opgebouwd uit het Latijnse patria 'vaderland' en het voorvoegsel re- 'terug'. Letterlijk betekent repatriëren dus 'terug naar het vaderland gaan/brengen'; je kunt zowel jezelf repatriëren als iemand anders.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.