dinsdag 13 oktober 2009
REPRIMANDE
UIT:
Is einde Wognums DSB-imperium in zicht? (Blog.nl, 13 oktober 2009)

CONTEXT:
Naar mijn mening moet de staat alsnog steun bieden aan de DSB-bank, maar dan onder strikte voorwaarden, en moeten de andere banken een REPRIMANDE krijgen voor het niet verlenen van steun terwijl ze om dezelfde redenen zelf wel forse injecties hebben geïncasseerd.

BETEKENIS:
berisping

UITSPRAAK:
[ree-prie-man-duh]

WOORDFEIT:
Reprimande is via het Franse réprimande te herleiden tot het Latijnse culpa reprimenda 'schuld die teruggedrongen moet worden'. Reprimanda is het gerundivum van het werkwoord reprimere 'terugdringen, bedwingen', dat is opgebouwd uit re- 'terug' en premere 'drukken'.
Het voltooid deelwoord van reprimere is repressum, en daar is repressie 'onderdrukking' van afgeleid.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.