donderdag 19 november 2009
RIJZIG
UIT:
Pers reageert opgetogen: wéér een Boekestijntje (Ron Meerhof en Theo Koelé, de Volkskrant, 19 november 2009)

CONTEXT:
De RIJZIGE VVD'er moest ook in het stof bijten toen hij, via het mediafenomeen Twitter, Chinezen als 'spleetogen' omschreef.

BETEKENIS:
lang en slank

UITSPRAAK:
[rei-zuhg]

WOORDFEIT:
Vroeger werd rijzig gespeld als reisich. Het betekende 'voor een krijgstocht dienend', 'bereden' en ook 'slank'. Het woord is verwant met reisiger, het Middelnederlandse woord voor 'ruiter' (afkomstig van het Hoogduitse der Reisige).
Later heeft rijzig een lange ij gekregen, onder invloed van het werkwoord rijzen 'omhoogkomen, stijgen'.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.