dinsdag 19 februari 2013
RURAAL
UIT:
Landhervorming als speerpunt voor vrede in Colombia (Arne Gillis, Mo.nl, 18 februari 2013)

CONTEXT:
Beide partijen erkennen dan ook het belang van de wet, die een belangrijk precedent zou kunnen scheppen in het probleem van de interne ontheemden en tegelijk de RURALE economie kan stimuleren.

BETEKENIS:
landelijk, agrarisch

UITSPRAAK:
[ru-raal]

WOORDFEIT:
Het Nederlands heeft ruraal in de betekenis 'landelijk' in de negentiende eeuw uit het Frans overgenomen. Het gaat terug op het Latijnse woord ruralis 'landelijk' en het bijbehorende zelfstandig naamwoord rus 'platteland'. (Daar is ook rustiek 'landelijk' van afgeleid.)
Ruraal wordt vaak gebruikt in de beschrijving van samenlevingen; tegenover ruraal staat dan urbaan 'stedelijk'.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.