donderdag 10 maart 2011
SACROSANCT
UIT:
Kan Beatrix niet een griepje krijgen? (Thomas von der Dunk, de Volkskrant, 7 maart 2011)

CONTEXT:
Ook de opposanten in Oman zien weinig verschil. Dat deze zaak nu gelukkig met een sisser lijkt af te lopen, komt omdat zij zich ook (nog) niet nadrukkelijk tegen het bezoek keren, en evenmin tegen de kennelijk SACROSANCTE sultan.

BETEKENIS:
onaantastbaar, heilig

UITSPRAAK:
[sa-kro-sankt]

WOORDFEIT:
Het Nederlandse sacrosanct is gebaseerd op het Latijnse sacrosanctus 'onschendbaar, heilig, eerwaardig'. Daar zit eigenlijk twee keer een Latijns woord voor 'heilig' in: sacer en sanctus. Met sacer zijn onder meer sacraal 'heilig', het Engelse sacred 'heilig', consacreren 'wijden' en sacraliseren 'een gewijd karakter geven' verwant. Sanctus is afgeleid van sancire 'heiligen, verbieden', waarop een woord als sanctie 'goedkeuring', 'dwangmiddel' teruggaat.

cursussen Taaladviesdienst

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.